PETA KONSEP UTAMA

Thursday, October 9, 2008

Peta konsep utama "Akidah Muslim Teras Pegangan Hidup" merupakan landasan dan manfaat yang akan diperolehi setelah anda melayari dan mencari bahan-bahan dan maklumat yang berkaitan dengan akidah di paparan blog ini. Peta konsep utama adalah seperti berikut:


PETA KONSEP UTAMA
AKIDAH MUSLIM TERAS PEGANGAN HIDUP


Peta konsep utama ini akan menjadi panduan dan landasan kepada anda semasa dalam proses mencari maklumat asas dan maklumat tambahan yang berkaitan dengan akidah. Semoga laman ini akan mendatangkan manfaat dan menambahkan ilmu pengetahuan anda tentang asas-asas agama Islam khususnya dalam aspek akidah. InsyaAllah.


Rujukan:
Asas-asas Islam. Abu'l A'la al-Maududi (2006).
Hadith 40: Syarahan Dan Terjemahannya. Mustafa 'Abdul Rahman (2005).
Konsep-konsep Umum Islam. Abu 'Urwah (2003).
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah, Buku Teks Pendidikan Islam Tingkatan Satu. Dewan Bahasa dan Pustaka (2003).


0 comments: