KONSEP AKIDAH

Thursday, October 9, 2008

Terdapat beberapa maklumat asas penting yang dapat diperolehi daripada konsep akidah. Antara maklumat tersebut ialah:


Panduan ini sangat penting seandainya anda ingin mengetahui maklumat-maklumat asas tentang konsep akidah.


Rujukan:
Asas-asas Islam. Abu'l A'la al-Maududi (2006).
Hadith 40: Syarahan Dan Terjemahannya. Mustafa 'Abdul Rahman (2005).
Konsep-konsep Umum Islam. Abu 'Urwah (2003).
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah, Buku Teks Pendidikan Islam Tingkatan Satu. Dewan Bahasa dan Pustaka (2003).


0 comments: