HUBUNGAN AKIDAH DENGAN SYARIAT

Tuesday, November 25, 2008

Islam adalah agama yang lengkap dan sempurna mengandungi aspek akidah dan syariat.

Akidah ialah kepercayaan di dalam hati tentang kewujudan Allah S.W.T, malaikat, kitab, rasul-rasul, hari akhirat serta qada’ dan qadar.

Syariat pula ialah peraturan dan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T samada perkara yang berkaitan dengan suruhan atau tegahan.


Kedua-duanya berhubung rapat antara satu sama lain. Akidah dan syariat dua perkara yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan seseorang mukmin. Jika diabaikan salah satu daripadanya maka tidak sempurnalah iman seseorang.

Teliti hubungan akidah dan syariat dalam jadual berikut:


Rujukan:
Asas-asas Islam. Abu'l A'la al-Maududi (2006).
Hadith 40: Syarahan Dan Terjemahannya. Mustafa 'Abdul Rahman (2005).
Konsep-konsep Umum Islam. Abu 'Urwah (2003).
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah, Buku Teks Pendidikan Islam Tingkatan Satu. Dewan Bahasa dan Pustaka (2003).


0 comments: